Jak dokonać rezerwacji

 

Jak dokonać rezerwacji?

 
Przez internet
Najwygodniej za pośrednictwem Internetowego Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie w zakładce Rezerwacja on-line.
W ciągu 24 godzin skontaktujemy się z Państwem  mailem lub telefonicznie (pod nr telefonu wpisany  na formularzu zgłoszeniowym).
Następnie, prześlemy  mailem lub pocztą  potwierdzenie rezerwacji oraz  stosowne dokumenty (warunki uczestnictwa, umowa zgłoszenie-karta kwalifikacyjna).
Podpisaną umowę  wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną należy przesłać drogą mailową (skan) lub pocztą na adres campu.
Potwierdzeniem zawarcia umowy jest dokonanie wpłaty zaliczki w terminie podanym w rezerwacji wstępnej na wskazane konto bankowe. 
Telefonicznie
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 -18.00
w soboty w godzinach 10.00 -14.00
tel. (+48) 602369235

Następnie prześlemy do Państwa pocztą lub mailem stosowne dokumenty:
(warunki uczestnictwa, umowa zgłoszenie-karta kwalifikacyjna ).
Podpisaną umowę  wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną należy przesłać mailem (skan) lub pocztą na adres campu .
Potwierdzeniem zawarcia umowy jest dokonanie wpłaty zaliczki  w terminie podanym w rezerwacji wstępnej na wskazane konto bankowe. 
 
Obozy tenisowe - Obozy językowe - Obozy sportowe - Obozy dla dzieci i młodzieży - Wczasy tenisowe - Tennis Camp Harasiuki

www.StudioGraficzne.com