Jak dokonać rezerwacji

Jak dokonać rezerwacji?

Przez internet
Najwygodniej za pośrednictwem Internetowego Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie w zakładce Rezerwacja on-line.
W ciągu 12 godzin skontaktujemy się z Państwem telefonicznie pod nr telefonu wpisany na formularzu zgłoszeniowym.
Następnie, prześlemy mailem lub pocztą potwierdzenie rezerwacji oraz stosowne dokumenty (warunki uczestnictwa, umowa zgłoszenie-karta kwalifikacyjna).
Podpisaną umowę wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną należy przesłać drogą mailową (skan) lub pocztą na adres campu.
Potwierdzeniem zawarcia umowy jest dokonanie wpłaty zaliczki w kwocie 250 PLN w terminie
3 dni od daty potwierdzenia rezerwacji, na konto bankowe wskazane w umowie.

Telefonicznie
pon.-pt. w godzinach 10-18, sobota 10-14
tel. (+48) 602369235
tel. (+48) 22 2437122
Następnie prześlemy do Państwa pocztą lub mailem stosowne dokumenty:
(warunki uczestnictwa, umowa zgłoszenie-karta kwalifikacyjna ).
Podpisaną umowę wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną należy przesłać na adres campu.
Potwierdzeniem zawarcia umowy jest dokonanie wpłaty zaliczki w kwocie 250 PLN w terminie
3 dni od daty potwierdzenia rezerwacji, na konto bankowe wskazane w umowie.
Obozy tenisowe - Obozy językowe - Obozy sportowe - Obozy dla dzieci i młodzieży - Wczasy tenisowe - Tennis Camp Harasiuki

www.StudioGraficzne.com